P R O G E M Y A Z I L I M

Yükleniyor

Program İçeriği

Kurulum Sonrası İlk 3 Ay Proje İçerisinde Verilen Hizmetlerimiz :

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP PROGRAMI NEDİR ?

ERP Programı-Kurumsal Kaynak Planlama Nedir ?

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir Kurumsal kaynak planlaması yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. Kurumsal kaynak planlaması kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde Kurumsal kaynak planlaması sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar Kurumsal kaynak planlaması sistemlerini kullanabilirler. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere Kurumsal kaynak planlaması ERP Programı paketleri denir. Teknik olarak ise Kurumsal kaynak planlaması ERP Program paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır. Buna rağmen, Kurumsal kaynak planlaması ERP Programı paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir Kurumsal kaynak planlaması ERP Programı sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar. Bir Kurumsal kaynak planlaması yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

Kurumsal Kaynak Planlama - ERP Programına Genel Bakış

Kurumsal kaynak planlaması ERP Programı sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. Kurumsal kaynak planlaması ERP Programı sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır. Gerçekte komple bir Kurumsal kaynak planlaması sisteminden bahsetmek çok zordur. Kurumsal kaynak planlaması sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir Kurumsal kaynak planlaması sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı Kurumsal kaynak planlaması sistemini kullanmaktadır. Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir; Üretim: Mühendislik işlemleri Malzeme listeleme işlemleri Çizelgeleme Kapasite analizi İş Emri yönetimi Kalite Kontrol Maliyet yönetimi Üretim işlemleri Üretim projeleri Üretim akışları Tedarik Zinciri Yönetimi: Envanter yönetimi Sipariş girişi Satınalma Ürün yapılandırması Tedarik zinciri planlaması Tedarikçi çizelgeleri Mali Yönetim: Genel hesap defteri Nakit yönetimi Nakit çıkışları Nakit girişleri Durağan varlıklar Proje Yönetimi: Maliyet hesaplama Listeleme işlemleri Süre ve harcama analizleri Faaliyet yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları Maaş bordroları İşletme içi eğitim Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı Faydalar Müşteri İlişkileri Yönetimi: Satış ve pazarlama Komisyonlar Hizmetler Müşteri sözleşmeleri Yardım hattı desteği Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri İnsan kaynakları planlaması terimi, orijinal olarak "üretim kaynakları planlaması" teriminden türetilmiştir (İngilizce Manufacturing Resource Planning - MRP). Üretim kaynakları planlaması tanımı (ÜKP) ise, yazılım mimarisinin önem kazanması ve şirket kapasite planlamasının yazılım faaliyetlerinin yer edinmesi ile Kurumsal kaynak planlaması sistemlerine dönüşmeye başlamıştır. Kurumsal kaynak planlaması ERP Programı sistemleri genellikle bir işletmenin, üretim, ulaştırma, dağıtım, envanter durumu, liman ticareti, muhasebe ve faturalama gibi işlemlerini kontrol eder. Kurumsal kaynak planlaması yazılımları ayrıca bir işletmenin, satış, pazarlama, ulaştırma, listeleme, üretim planlaması, envanter yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi birçok ticari faaliyetini kontrol etmesine yardımcı olur. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri tüm işletme işlevleri arasında geçiş yapabilen sistemlerdir. Operasyonlarda veya üretimde görev alan tüm işlevsel departmanlar tek bir sistemde birleştirilir. İmalat, depolama, taşımacılık ve ulaştırma ve bilgi teknolojilerine ek olarak, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları ve strateji yönetimi de Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinde bulunabilir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Öncesinde - ERP Programı Öncesinde

Kurumsal kaynak planlaması yazılımları, eskiden kullanılan ve birbirinden farklı birçok uygulamanın verilerini birbirine bağladı. Bu işlem, birden fazla sistemde kayıtlı tutulan çalışan/işçi numaralarında sorun çıkma endişesini ortadan kaldırdı. Ayrıca büyük işletmelerdeki yazılım uzmanı ihtiyacı azaldı ve standart bir hale geldi. Raporlama işlemleri tek bir sistem üzerinde yapıldığından, eskiye nazaran çok daha kolay bir hal aldı. Ayrıca Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, işletme içindeki eğilimlerin tespit edilip, uygun ayarlamaların daha çabuk yapılmasına imkân sağlamasıyla, işletmelere yüksek seviyede analizleme işlevi sağladı.

Kurumsal Kaynak Planlaması Sonrasında - ERP Programı Sonrasında

Kurumsal kaynak planlaması yazılımları, eskiden kullanılan ve birbirinden farklı birçok uygulamanın verilerini birbirine bağladı. Bu işlem, birden fazla sistemde kayıtlı tutulan çalışan/işçi numaralarında sorun çıkma endişesini ortadan kaldırdı. Ayrıca büyük işletmelerdeki yazılım uzmanı ihtiyacı azaldı ve standart bir hale geldi. Raporlama işlemleri tek bir sistem üzerinde yapıldığından, eskiye nazaran çok daha kolay bir hal aldı. Ayrıca Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, işletme içindeki eğilimlerin tespit edilip, uygun ayarlamaların daha çabuk yapılmasına imkân sağlamasıyla, işletmelere yüksek seviyede analizleme işlevi sağladı.

Loading

KG Palaimon Üretim Paket Programları:

KORGÜN BİLGİSAYAR YAZILIM Şirketinin EGE BÖLGE BAYİSİ olarak 2003 yılından bugüne bilgi  birikimi , deneyim , tecrübe ve hizmetteki kaliteyi , dürüstlüğü , samimiyeti ve  alınan işleri zamanın da yapılması özelliğimizle hep sizlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz..

İletişim Bilgileri

Telefon : +90 (232) 436 27 56
Gsm      : +90 (533) 233 50 76
Email     : info@progemyazilim.com

Bizi Takip Edin

Copyright © 2020 Progem Yazılım. Tüm Hakları Saklıdır. 

Tasarım & Seo : Arena Tasarım